Djur på Ekehagen

Vildsvin

Sommartid flyttar djuren in på Ekehagen. En del av dem blir gärna klappade. Andra trivs bäst när du bara tittar och pratar lite snällt med dem. Flertalet av våra djur är av lantras och bidrar till att hålla byn öppen men också till att levandegöra forntidsmiljöerna.

 

Tama och vilda grisar

I hägnet vid bondestenålderns boplats bor Halldis och Hedda, årets linderödsgrisar. Dessa gristjejer gillar att du pratar med dem, men vill inte bli klappade.

Närmare bronsåldern hittar du våra vildsvin, Vidar och Vera. De går i ett kraftigare hägn med mer vildvuxen natur. Vildsvin är ett djur som jagats under perioder av förhistorien och är troligen också "anfader" till de tamgrisar som människorna började hålla som husdjur under stenåldern.

Kalv och får

Under juni månad flyttar de betande djuren ut i byn. Runt boplatserna, som representerar perioder då människan höll husdjur, kan du då stöta på får och två kalvar. Ofta hittar du dem på ängen mellan bronsåldersgården och järnåldersgården. Är djuren framme och intresserade får du gärna klappa dom snällt och försiktigt.

Tvätta händerna!

Glöm inte bort att tvätta händerna om du klappat något av djuren. Du hittar en handtvätt på ängen vid järnåldershuset.