Publicerad: 2020-03-13

Med anledning av Coronaviruset

Med anledning av den rådande situationen kopplat till Covid 19, avslutar Ekehagen härmed vårens skolverksamhet.

Bokade skolbesök

För oss på Ekehagens Forntidsby är besökarnas hälsa och säkerhet av högsta prioritet. Då uppmaningarna att begränsa smittspridning blir allt tydligare från samhällets myndigheter, är det inte längre möjligt att genomföra vårens skolverksamhet på Ekehagens Forntidsby.

Anläggningen har upplevt en mycket kraftig minskning av antalet bokande skolklasser under våren. Ingenting tyder i dagsläget på någon nära förestående förändring som skulle underlätta för skolorna att fullfölja vårens bokningar. Det stora antalet avbokningar gör att det, utöver smittskyddsaspekter, är ekonomiskt omöjligt att upprätthålla verksamheten. Ekehagens forntidsby tvingas därför avsluta vårens skolverksamhet. Tack för er förståelse!

Vi laddar nu för framtiden och hälsar alla skolor varmt välkomna tillbaka till hösten 2020 eller våren 2021.

Arbete pågår med att söka upp de skolor som ännu inte bokat av sitt vårbesök. Vid frågor kontaka ekehagen@falkoping.se eller 0515-88 67 60 för mer information.

Fortsatt säsong

Ekehagens Forntidsby följer Folkhälsomyndighetens och övriga expertmyndigheterns råd kring hanteringen av Coronaviruset. För närvarande planerar vi för att öppna för säsong i någon form från och med 3 maj. Nya riskbedömningar och prövningar görs ständigt utifrån direktiv från myndigheter och Falköpings kommun.

Förändringar och åtgärder meddelas löpande här på hemsidan.