Djuren på Ekehagen

Sommartid flyttar djuren in på Ekehagen. En del av dem får du klappa. Andra trivs bäst när du bara tittar och pratar lite snällt med dem. Flertalet av våra djur är av lantras och bidrar till att hålla byn öppen men också till att göra forntidsmiljöerna levande.

Under sommaren (27/6-15/8 2021) kan du vara med och se djuren matas under guidningarna med start klockan 12 och 15.

Kossor och får

Runt boplatserna, som representerar perioder då människan höll husdjur, strövar våra betande djur fritt. Under sommaren 2021 fjällkon Lisa samt hennes kalv och två tackor med lamm.

Tama och vilda grisar

I hägnet vid bondestenålderns boplats bor linderödsgrisarna Doris (störst) och Disa. Närmare bronsåldern hittar du våra vildsvin, Vera och Vidar. De går i ett kraftigare hägn med mer vildvuxen natur.

Vildsvin är ett djur som jagats under perioder av förhistorien och är troligen också "anfader" till de tamgrisar som människorna började hålla som husdjur under stenåldern.

Tvätta händerna!

Glöm inte bort att tvätta händerna om du klappat något av djuren. Du hittar en handtvätt på ängen vid järnåldershuset.