Djuren på Ekehagen

Sommartid flyttar djuren in på Ekehagen. En del av dem får du klappa. Andra trivs bäst när du bara tittar och pratar lite snällt med dem. Flertalet av våra djur är av lantras och bidrar till att hålla byn öppen men också till att göra forntidsmiljöerna levande.

Grisar

Under sommaren (24/6-12/8) kan du vara med och se djuren matas under guidningarna med start kl. 12 och 15.

OBS! På programdagar är det inte säkert att guidningarna går förbi djuren.

Kossor och får

Runt boplatserna, som representerar perioder då människan höll husdjur, strövar betande djur fritt.

Tama och vilda grisar

I hägnet vid bondestenålderns boplats bor linderödsgrisarna. Närmare bronsåldern hittar du våra vildsvin. De går i ett kraftigare hägn med mer vildvuxen natur.

Vildsvin är ett djur som jagats under perioder av förhistorien och är troligen också "anfader" till de tamgrisar som människorna började hålla som husdjur under stenåldern.

Tvätta händerna!

Glöm inte bort att tvätta händerna om du klappat något av djuren. Du hittar en handtvätt på ängen vid järnåldershuset.