Ekehagen under Covid

Ekehagens Forntidsby följer folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer och rekommendationer kring Covid 19. Ekehagen är öppet för besök, enligt den så kallade begränsningsföreskriften.

Vi har förberett anläggningen för så trygga besök som möjligt. Ansvaret är emellertid delat mellan oss och dig som besökare. Tillsammans visar vi omsorg om varandra genom att hålla avstånd och tålmodigt vänta in vår tur om det skulle behövas.

Följande gäller:

  • Ute i forntidsbyn finns generösa ytor som möjliggör besök utan trängsel. Det finns därmed möjlighet att ge varandra utrymme och välja alternativa vägar eller platser att vara på.
  • Vi begränsar antalet besökare i forntidsbyn till max 250, fördelat på 11 hektar. Vissa långhus i byn rymmer ett begränsat antal personer samtidigt, vilket markeras vid långhusets ingång. Håll avstånd, visa hänsyn och vänta på din tur.
  • Serveringslokalerna är glest möblerade för trygga avstånd mellan sällskap. Välj gärna den utvidgade uteserveringen om vädret tillåter.
  • Möjligheter till handtvätt finns på mottagningsbyggnadens toaletter samt vid extra tvättstationer ute i forntidsbyn. I reception och serveringslokalerna finns även handsprit på flera platser.
  • Vid butikens och serveringens kassa finns plexiglasskydd mellan personal och besökare.
  • Givetvis stannar vår personal hemma vid symptom. Vi ber även dig som besökare att respektera riktlinjerna och göra detsamma.
  • Vid frågor ring Ekehagen på 0515-88 67 60 eller 073-270 12 54.