En Plattform för alla

En Plattform för alla är ett ESF- projekt.

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetens-
utveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

ESF arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet

En Plattform för alla är för målgruppen långtidsarbetslösa, är utrikesfödda, saknar gymnasieutbildning eller motsvarande, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, erhåller aktivitetsersättning. Åldern är 15-54 år.

Syftet är bland annat att utveckla metoder för fler långtidsarbetslösa. Få en ökad insikt om vad som gäller inom arbetsmarknaden, ökad motivation för utbildningsinsatser med mera.

Mer information kommer inom två månader då uppstartsfasen är klar.