Samverkanspartner

Arbetsmarknadscenter arbetar med människor som behöver få utreda och stärka möjligheten att kunna närma sig ett arbete eller studier. Arbetsmarknadscenter har ett professionellt team som utgörs av arbetsterapeut, handledare, samordnare, pedagog, arbetskonsulenter, arbetspsykolog, Kommunalt aktivitetsansvarig, studie- och yrkesvägledare och praktiksamordnare i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, socialförvaltningen samt näringslivet i Falköping.

Till Arbetsmarknadscenter kan en deltagare söka själv eller med hjälp av sin handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Falköpings kommun.

Ansökan finns under fliken Sök till oss.

När deltagaren ansökt får den en handläggare hos Arbetsmarknadscenter som ordnar ett möte med de myndigheter deltagaren har kontakt med. På mötet kommer man överens om vilken kartläggning, utredning eller insats som är aktuell för deltagaren. Uppföljningar sker regelbundet med samverkanspartners enligt uppgjord plan.

För att Arbetsmarknadscenter ska kunna tillgodose deltagarens behov behöver följande uppfyllas:

  • Deltagare mellan 18-64 år, som är i behov av insatser och stöd för att närma sig arbete och/ eller studier.
  • Syftet bör vara att stärka deltagarens möjligheter att ta sig till arbete och/ eller studier.
  • Deltagaren behöver kunna ta ett eget ansvar för sin planering, avstämningar, samtal samt att efter bästa förmåga genomföra arbetsuppgifter/ studier som planeras.
  • Nolltolerans mot alkohol/ narkotika. Om personen är påverkad avslutas deltagaren omgående.
  • Folkbokförd i Falköpings kommun, ordnat boende, kunna ta sig till verksamheten
  • Deltagaren ska kunna förstå och göra dig förstådd på svenska språket.